Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Simon Orsolya E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a https://simonorsi.hu weboldalon keresztül nyújtott nyelvoktatási szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a https://simonorsi.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról: https://simonorsi.hu/aszf

2. Szolgáltató adatai

 • Név: Simon Orsolya E.V.
 • Székhely és levelezési cím: 9024 Győr, Mécs László utca 6. 2 em. 3 a.
 • Email cím: info@simonorsi.hu
 • Nyilvántartási szám: 56212596
 • Adószáma: 57572374-1-28
 • Telefonszáma: +36 (20) 423-4653

3. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a https://simonorsi.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. A weboldalon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”)
 2. A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételére, vásárlására elektronikus megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 3. A jelen ÁSZF 2021. október 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.
 4. Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.
 5. A szerződés nyelve magyar.
 6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

4. Regisztráció, időpontfoglalás és vásárlás

 1. Felhasználó a regisztráció, időpontfoglalás és vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért (például kapcsolatfelvétel meghiúsulása), semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kapcsolatfelvétel ne ütközzön akadályba.
 3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik

5. Elérhető szolgáltatások köre és árak

 1. Az oldalon megjelenített nyelvoktatási szolgáltatások, az egyszeri nyelvóra, bérlet és tanfolyam típusok a weboldalról online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg és foglalhatók le. Az óratípusokra,  bérletekre és tanfolyamokra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, a Szolgáltató áfa mentesen számláz, tehát az árak a fizetendő összegek.
 2. A felhasználónak lehetősége van eldöntenie, hogy magyar Forint, vagy Euro valutában fizet a szolgálásokért. A szolgáltatások áráról az adott valutában a weboldal árlista menüpontjában tájékozódhat a megfelelő valuta kiválasztása után.
 3. A Szolgáltató részletesen tájékoztatja a felhasználókat a weboldalon:
  – az aktuálisan elérhető szolgáltatások árairól és leírásáról, beleértve a nyelvóra, bérlet és tanfolyam típusokat,
  – a foglalás és rendelés menetéről,
  – amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6. A rendelés menete

 1. Online és személyes nyelvóráknál, tanfolyamoknál egyaránt szükséges, hogy a felhasználó lefoglalja a számára megfelelő időpontokat és megrendelje a szolgáltatást a weboldalon.
 2. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalra, és megkezdheti az foglalást, rendelést.
 3. Felhasználó a megfelelő óratípust kiválasztva a hozzá tartozó bérletek közül választhat.
  Egyszeri óra rendelése esetén a lent található, “fogytatás” gombbal folytatja az egyszeri óra foglalását, rendelését.
 4. Felhasználó kiválasztja a naptárból a számára megfelelő időpontot, időpontokat.
 5. Felhasználó kiválasztja, hogy online, vagy személyes órára jelentkezik, kiválasztja, hogy milyen nyelvi szinten áll jelenleg, és megerősíti a foglalás adatait.
 6. Felhasználó a pénztár oldalon megadja a számlázási adatait, kiválasztja, hogy milyen valutában fizet és megadja a fizetési módot, melynek típusai a következők:
  • Készpénzzel: Amennyiben a felhasználó személyes órára jelentkezik, lehetőség van készpénzes fizetésre a kiválasztott valutában az óra helyszínén.
  • Átutalással: Felhasználó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a lefoglalt egyszeri óra / bérlet első időpontja / tanfolyam első órája előtt 3 napon belül köteles átutalni.
  • Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
   • A weboldal az alábbi bankkártyákat fogadja el: MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron és American Express kártyák.
   • Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Paylike:
    Kapcsolat: www.paylike.hu, P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia, hello@paylike.hu, +45 78 75 51 61
   • A bakkártyás fizetési mód kiválasztása, és a “tovább a fizetéshez” gombra kattintás után a felugró ablakban a Felhasználónak meg kell adnia a bankkártya adatait, és az adatokat jóváhagyva a rendszer regisztrálja a sikeres fizetést, és átirányítja a Felhasználót a köszönőoldalra, valamint e-mail értesítést küld a sikeres fizetésről, rendelésről.
 7. Az adatok megadását követően a megrendelés, időpontfoglalás feladására, a “Megrendelés elküldése”, bankkártyás fizetésnél a “Fizetés” gombra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a fentiek után történik, ami a a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

7. Adatbeviteli hibák javítása

 1. A Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen.

8. Megrendelés jóváhagyása, visszaigazolás

 1. A Felhasználó által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatáshoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a szolgáltatás árát, és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 2. A Felhasználó mentesül az rendelési kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
 3. Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
 4. A Felhasználó az eddig elküldött rendeléseit nyomon követheti a Weboldal Számlák menüben a fiókom oldalon. A teljesített rendelésekről kiállított számlákat ugyancsak itt éri el és tudja letölteni a Felhasználó.
 5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

9. A szolgáltatások igénybevételének feltétele

 1. A Felhasználó a nyelvórák időpontjait legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt foglalhatja le és rendelheti meg, önállóan választva a szabad időpontok közül az időpontfoglaló rendszerben a weboldalon.
 2. A Felhasználó legkésőbb 24 órával a kezdés előtt mondhatja le, vagy módosíthatja a lefoglalt óráit a weboldalon a Foglalásaim oldalon.
 3. A Felhasználó a megvásárolt bérletek hátralévő időpontjait ugyancsak a weboldalon foglalhatja le, vagy módosíthatja a Foglalásaim oldalon.
 4. A Felhasználó a megvásárolt bérletet az érvényességi idejének lejártjáig használhatja fel. A különböző bérlet típusok érvényességi idejéről az oldalon a Felhasználó részletes tájékoztatót talál. Az érvényességi idő intervallumba nem számítanak bele azok a munkanapok, amelyeken a Szolgáltató bármely okból nem dolgozik.
 5. A megvásárolt bérlet érvényességi idejének lejártjáig fel nem használt órák díja a Szolgáltatót illeti, annak visszatérítésére nincs lehetőség.
 6. Amennyiben a Felhasználó a bérletet a lejárati határideje előtt emailben, vagy telefonon felmondja, a még fel nem használt órák díját a Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó részére úgy, hogy a kifizetett bérlet árából a már megtartott órák kedvezmény nélküli árát vonja ki, és annak maradéka illeti meg a Felhasználót.
 7. A Felhasználó jogai nyelvoktatási szolgáltatás igénybevétele esetén:
  • Előzetesen felmért nyelvi szintjének megfelelő szintű oktatásban részesülni.
  • Egyéni igényeihez alakított módszerekkel és segédanyagok felhasználásával tanulni.
  • Nyelvi előmeneteléről rendszeres visszajelzést kapni.
  • A weboldalon a Foglalásaim oldalon, vagy írásban a lefoglalt órát legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt díjmentesen lemondani.
 8. A Felhasználó kötelességei nyelvoktatási szolgáltatás igénybevétele esetén:
  • Az órákra lehetőségeihez képest legjobb tudása szerint felkészülni
  • A megrdenelt órák / bérlet / tanfolyam árát az ÁSZF-ben foglaltak szerint kifizetni
  • A 24 órán belül lemondott órák díját megfizetni
 9. A Szolgáltató jogai nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása esetén:
  • A Felhasználó által lefoglalt órát legkésőbb 24 órával az óra kezdete előtt lemondani
  • Vis maior helyzet (pl. baleset, betegség) esetén az órát 24 órán belül lemondani az óra későbbi időpontban történő megtartásának biztosítása mellett
 10. A Szolgáltató kötelességei nyelvoktatási szolgáltatás nyújtása esetén:
  • Az órákra a Felhasználó egyéni igényeinek figyelembevételével felkészülni
  • A Felhasználó kifizetéseiről a Felhasználó részére számlát kiállítani.

10. Szerzői jogok

 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Tartalomjegyzék