Adatkezelési
tájékoztató

elérhetőségem

1. Bevezetés

A simonorsi.hu (továbbiakban: Weboldal) weboldalt üzemeltető Simon Orsolya EV (9024 Győr, Mécs László utca 6. 2 em. 3 a., adószám: 57572374-1-28, nyilvántartási szám: 56212596), továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő, alá veti magát a következő tájékoztatónak:

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://simonorsi.hu weboldal adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://simonorsi.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelő adatai

Vállalkozás neve Simon Orsolya EV
Adószám 57572374-1-28
Nyilvántartási szám 56212596
Székhely 9024 Győr, Mécs László utca 6. 2 em. 3 a.
E-mail cím info@simonorsi.hu
Telefonszám +36 (20) 423-4653

3. Cookie-k (sütik) kezelése

1. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az érintettek számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngészőjük menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont az érintettektől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve az érintettek a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A “Feltétlenül szükséges sütik” olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintettek előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az érintettek első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ezek az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k”. Használatukhoz nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

A hozzájárulást igénylő sütikről az első látogatás megkezdésekor a weboldal tájékoztatja az érintetteteket és kéri a hozzájárulásukat. Ezek az úgynevezett “Kiegészítő sütik“, amelyek harmadik féltől származnak.

A kiegészítő sütik ki és bekapcsolására a Cookie beállítások menüben van lehetősége.

A weboldal nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az érintettek hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban a Szolgáltató nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik.

A weboldalon alkalmazott “Feltétlenül szükséges sütik”

Név Szolgáltató Feladata Lejárat Típus
__wpdm_client simonorsi.hu A tananyagok elérhetőségében segít azzal, hogy azonosítja a bejelentkezett felhasználót. munkamenet lezárásáig Munkamenet sütik (session)
HTTP
aelia_cs_selected_currency simonorsi.hu A kiválasztott valutát menti el. 1 nap Állandó vagy mentett sütik
HTTP
moove_gdpr_popup simonorsi.hu Elmenti a süti beállításokat 1 év Állandó vagy mentett sütik
HTTP
woocommerce_cart_hash simonorsi.hu A megvásárolni kívánt szolgáltatásokat tárolja el a bevásárlókosárban. 1 hónap Állandó vagy mentett sütik
HTTP
woocommerce_items_in_cart simonorsi.hu A megvásárolni kívánt szolgáltatásokat tárolja el a bevásárlókosárban. munkamenet lezárásáig Munkamenet sütik (session)
HTTP
wordpress_* simonorsi.hu A bejelentkezési állapotot menti el. 1 hónap Statisztikai, marketing sütik
HTTP
wordpress_logged_in_* simonorsi.hu A bejelentkezési állapotról ad statisztikai adatokat. 1 hónap Statisztikai, marketing sütik
HTTP
wp-wpml_current_language simonorsi.hu A beállított nyelvet menti el. 1 nap Állandó vagy mentett sütik
HTTP
wp_woocommerce_session_* simonorsi.hu Rendeléssel kapcsolatos műveleteket tárolja el. 2 nap Állandó vagy mentett sütik
HTTP

A weboldalon alkalmazott harmadik féltől származó “Kiegészítő sütik”

Név Szolgáltató Feladata Lejárat Típus
_ga Google Az oldalak látogatottságát méri és követi. 2 év Statisztikai, marketing sütik
HTTP
_gat_UA-167522753-1 Google Követi az oldalon történt konverziókat, például a rendeléseket és a kapcsolatfelvételt. munkamenet lezárásáig Statisztikai, marketing sütik
HTTP
_gid Google Az oldalak látogatottságát méri és követi. 1 nap Statisztikai, marketing sütik
HTTP

A harmadik féltől származó sütikről részletesen itt olvashat: https://policies.google.com/

A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely sütiket kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) sütik újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a sütik mentését a weboldalon korlátozza vagy harmadik fél sütijeit nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a süti beállításokat testre szabni:

Google Chrome
https://support.google.com/

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/

Firefox
https://support.mozilla.org/

Safari
https://support.apple.com/

4. A szolgáltatás igénybevételéhet szükséges adatok

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Jogalap
E-mail cím Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele,
Kapcsolattartás.
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a szolgáltatás igénybevételéhez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
Telefonszám Kapcsolattartás, a szolgáltatással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a leadott rendelések nyomon követése, teljesítésének figyelemmel kísérése. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Cég esetén
Cégnév és adószám
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a leadott rendelések nyomon követése, teljesítésének figyelemmel kísérése.
A rendelés/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A rendelés/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő informatikai és marketinges munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


6. A személyes adatokhoz 
való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 9024 Győr, Mécs László utca 6. 2 em. 3 a. címen,
 • e-mail útján az  info@simonorsi.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 423 4653  számon.


7. Az adatkezelés jogalapja
:

7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés a szolgáltatás igénybevételéhez és teljesítéséhez szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

5. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Adatkezelés célja Jogalap
Teljes név Azonosítás 6. cikk (1) bekezdés a), és b) pont
E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Telefonszám Kapcsolattartás
Cég esetén
Cégnév
Azonosítás
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


6. A személyes adatokhoz való hozzáférést
, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 9024 Győr, Mécs László utca 6. 2 em. 3 a. címen,
 • e-mail útján az  info@simonorsi.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 423 4653  számon.


7. Az adatkezelés jogalapja
: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

8. Tájékoztatjuk, hogy

 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve válaszadáshoz, kapcsolattartáshoz szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel.
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6. Az igénybe vett adatfeldolgozók

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt szolgáltatások könyvelésére külső online számlázó szoftvert, és könyvelői szolgáltatót vesz igénybe.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelyszolgáltató neve DotRoll Számítástechnikai Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Tárhelyszolgáltató honlapja https://dotroll.com/
Tárhelyszolgáltató email címe support@dotroll.com

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.


Online számlázórendszer

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Elektronikus számlázás 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Online számlázószoftver neve Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége https://www.szamlazz.hu/
Számlázó email címe info@szamlazz.hu
Szolgáltatást nyújtó cég neve KBOSS.hu Kft.
Szolgáltatást nyújtó cég székhelye 1031 Budapest, Záhony utca 7.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási név és cím, valamint cég esetén cégnév és adószám.

4. Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Szabályszerű számla kiállítása

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

7. Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Online fizetés

1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

2. Címzett megnevezése és elérhetősége: 

Fizetőkapu neve Paylike ApS
Fizetőkapu székhelye P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia
Fizetőkapu honlapja https://paylike.hu/
Fizetőkapu email címe hello@paylike.hu
A Paylike adatvédelmi rendelkezései https://paylike.hu/privacy-policy

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím

4. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére
történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

8. Az érintett jogai: 

a.  Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
b.  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
c.  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
d.  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

8. Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.
 1. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Adatkezelő erre a célra szolgáló e-mail címe: info@visztpeter.me
 2. Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).
 3. Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről (így az adatok helyesbítéséről, törléséről, adatkezelés-korlátozásról) az Érintettet az intézkedés megtételét követő 8 napon belül értesíti.
 4. Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, valamennyi adatkezelési művelethez kapcsolódó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 5. Tájékoztatás kérése: Az Érintett a személyes adatainak megadásától kezdve, azok törléséig bármikor kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől a kezelt adatai köréről, tartalmáról, státuszáról, az esetleges adatkezelési incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint általánosságban a Szabályzat vonatkozásában felmerült bármely kérdésről. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • a) az adatkezelés céljai;
  • b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  • c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  Az Adatkezelő a kért tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül e-mail útján, ingyenesen megadja az Érintett részére (az Érintett erre irányuló kifejezett kérése esetén pedig írásban, postai úton). Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 6. Adatváltozás bejelentése: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni.
 7. Adattörlés kérése: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • b) az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
  • e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 8. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak egyike teljesül.
  • a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 9. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt személyes adatok tekintetében van mód.
 10. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.
 11. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el.
 12. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
  • az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
  • az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
  Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Tartalomjegyzék